GDPR

Det är viktigt för oss på GlasNet att du känner dig trygg med hur vi hanterar din personuppgifter. GDPR innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem registerutdrag med personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter, betalningshistorik.

Har Ni frågor och funderingar, kan Ni vända Er till oss på
0480-270 90 eller maila till info@glasnet.nu


Personuppgiftspolicy
Denna personuppgiftspolicy syftar till att du ska få information om hur vi hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakt med oss via e-post
När du tar kontakt med GlasNet via e-post kommer vi behandla den information du gett oss för det aktuella syftet samt för eventuell framtida kontakt, informationsgivning och epostutskick. Vi använder endast personuppgifterna för ovan ändamål tills du informerar oss om att du inte längre vill få någon information från oss.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
GlasNet behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades in enligt ovan och personuppgifterna är endast tillgängliga för behöriga anställda som har en position som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet.

Överförs personuppgifter till tredje part?
GlasNet kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt exempelvis gällande lagar. Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt GlasNet, dock endast i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dessa leverantörer att utföra de tjänster som GlasNet begär. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att lämnas till dessa externa företag. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta GlasNet på info@glasnet.nu

Vi samarbetar med Svenska lokala glastillverkare